Misvattingen over moslima's binnen de westerse wereld

Misvattingen over moslima's binnen de westerse wereld

In de afgelopen maanden hebben een aantal groepen (in de media en op het internet) misvattingen over islamitische overtuigingen verspreid. Met name generalisaties over de behandeling van vrouwen in de islamitische wereld zijn wijd gebruikt om de islam af te schilderen als wreed of onmenselijk. Maar voor veel van de anderhalf miljard moslimmannen en -vrouwen in de wereld is dit gewoonweg niet waar. Dus, wat begrijpt de westerse wereld vaak verkeerd over vrouwen in de islam?

Ondergeschiktheid aan mannen

Om te beginnen worden in het publieke debat in het Westen vrouwen in de Islam vaak gekarakteriseerd als zijnde ondergeschikt aan mannen; en in sommige opzichten, inferieur ten gevolge van de islamitische regels en tradities. Mannen die meerdere vrouwen hebben en vrouwen die worden gedwongen om gezichtsbedekkingen te dragen en niet  het huis mogen verlaten worden vaak gebruikt als voorbeelden van dergelijke onderdrukking.

Velen geloven dat het heilige boek van de Islam, de Koran, deze regels bepaalt, en dit dus onlosmakelijk is verbonden met de waarden van de islam. Maar dit is niet helemaal waar. Hoewel er in feite verzen in de Koran staan geschreven die zeggen dat mannen "de leiding hebben" over vrouwen, benadrukt de Koran ook eerlijkheid en rechtvaardigheid jegens vrouwen.

Bijvoorbeeld, alhoewel polygamie vaak wordt gerechtvaardigd door een bepaalde passage in de Koran, zegt diezelfde passage ook: "als u bang bent dat u niet rechtvaardigheid tussen uw vrouwen zal kunnen handhaven, trouw dan slechts met één." Waarden rondom het respecteren van vrouwen in de Koran worden vaak over het hoofd gezien in de interpretatie en praktijk.

Bovendien heeft de overgrote meerderheid van de "regels" die worden gevonden in landen met een islamitische meerderheid die onderdrukkend zijn tegenover vrouwen geen directe basis in de Koran. In plaats daarvan zijn ze het resultaat vam uitspraken door islamitische juristen vanaf de tiende eeuw - lang na de dood van de profeet Mohammed en de geschriften van de Koran. 

Hoewel er in feite verzen in de Koran staan geschreven die zeggen dat mannen "de leiding hebben" over vrouwen, benadrukt de Koran ook eerlijkheid en rechtvaardigheid jegens vrouwen.

Genderongelijkheid in Saoedi-Arabië

Een nadere kijk op de ongelijkheid waar vrouwen in bepaalde landen mee te maken hebben laat zien dat het niet Mohammedanisme of islamitisch onderwijs is dat onderdrukking bevordert, maar onderdrukkende regeringen die gebruik maken van godsdienst om de controle over hun volk te handhaven.

Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is Saoedi-Arabië, waar vrouwen het slachtoffer zijn van enkele van de meest verschrikkelijke ongelijkheden in de wereld. Het verbod op rijden of het verlaten van het huis zonder een beschermheer komt keer op keer weer terug in de media. Maar de onderdrukking in Saoedi-Arabië heeft betrekking op ook vele andere groepen,
waaronder minderheden en zelfs op andere sekten van de islam. En deze regels tegen vrouwen om te mogen rijden worden niet gevonden in een ander land.

Met andere woorden, de onderdrukking in Saoedi-Arabië is grotendeels een probleem met Saoedi-Arabië, niet met de islam.

Genderneutraliteit binnen de islam

Onderdrukking van moslimvrouwen als onderdeel van (extremistische) islam

Tegelijkertijd genieten moslimvrouwen in landen als Indonesië en Maleisië vele malen grotere vrijheid, en hogere mate van onderwijs, terwijl ze zich houden aan de islamitische traditie. In Indonesië beschikt grofweg 90 procent van alle vrouwen over geletterdheid in tegenstelling tot Pakistan waar het percentage dichter ligt bij de 40 procent. Deze meer liberale landen worden gekenmerkt door meer democratie, en een mengeling van culturele invloeden die voortkomen uit andere religies.

Voor moslimvrouwen die zich buiten de politiek instabiele monarchieën en theocratieën bevinden is het leven aanzienlijk beter. En terwijl de passages in de Koran vrouwen in een enigszins eerbiedige rol tegenover mannen plaatsen is dat ongetwijfeld ook het geval bij alle drie de Abrahamitische religies, waaronder het christendom en het jodendom.

En in alle gevallen ligt het echte probleem in regeringen en bewegingen die beherende macht opbouwen rondom godsdienst. Het is belangrijk om te begrijpen dat de repressie van vrouwen niet simpelweg een factor is van extremistische Islam, maar van extremisme als geheel.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de repressie van vrouwen niet simpelweg een factor is van extremistische Islam, maar van extremisme als geheel.

Feminisme binnen de islam

Maar vrouwen vechten terug, zowel tegen repressieve regeringen als ook westelijke misvattingen! In mijn volgende blogartikel zal ik schrijven over wat het betekent om feminist te zijn binnen de islam.